Finansieringsguide

Finansieringsguide

Green Business Region erbjuder kostnadsfri guidning till aktuella finansieringsmöjligheter för ert miljöteknikföretag på regional och nationell nivå. Detta kan ge ert miljöteknikföretag möjlighet att ta del av projektmedel för t.ex. exportstöd, innovationsstöd eller affärsutveckling från exempelvis Tillväxtverket, Vinnova eller Energimyndigheten.

Vårt erbjudande

  • Vi bevakar aktuella utlysningar och informerar om dem här på vår webb.
  • Vi kan matcha aktuella finansieringsmöjligheter med just ert företags sortiment av produkter och tjänster, samt er plan för framtida expansion på olika marknader.
  • Vi kan agera bollplank när ni skriver projektansökningar. 
Era möjligheter
 
Få information om aktuella utlysningar för stöd till miljöteknikföretag inom exempelvis följande områden:
  • Affärsutveckling
  • Export
  • Produktutveckling
  • Forskning & Utveckling
  • Innovationscheckar
  • Få rådgivning kring ansökningsarbetet för de olika stödformer som finns.
Våra partners på området

Länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborg, Almi, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Vinnova, Region Dalarna, Region Gävleborg, EU, m.fl. 

På www.swedishcleantech.se finns en bra samling av aktörer som kan bidra med rådgivning och finansiering till miljöteknikföretag.

Du kan också kontakta oss så guidar vi dig vidare.

Kontakta GBR

Besöksadress:

Forskargatan 3, Borlänge

Postadress:

Green Business Region

ATT: Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

Tel: 0243-24 64 00

E-post: kontakt@greenbusinessregion.se

Kontaktpersoner